Stručni savjeti u hranidbi svinja

Za mnogo prasadi i mnogo mesa

Vrijedan udio krtog mesa kod tovne svinje ovisi već i o hranidbi suprasne krmače, budući da se već u majčinoj utrobi razvija broj mišića. Nakon poroda se udio nemasno mesa dalje određuje razvojem praseta i dnevnim prirastom.

Kasnije u staji za tov je važno da se životinje previše ne udebljaju, a da ipak rastu na visokom nivou te da se pravodobnim klanjem postigne optimalan postoci udio krtog mesa. 

Ovaj primjer ukazuje još jednom na uzajamno djelovanje koje nastaje između životne i produktivne faze.  

Svatko tko sudjeluje u proizvodnji svinjskog mesa trebao bi na svom području postići najbolji mogući učinak.

Nadalje je potrebno životinje optimalno pripremiti za sljedeće faze. To povećava dobit u zatvorenom sustavu i stvara odlučujuću prednost pred konkurencijom u proizvodnji.    

Dakle, uspješna proizvodnja prasadi i kvalitetnog mesa moguća je samo ako su optimalno zadovoljene potrebe životinja u različitim životnim i produktivnim fazama.

Vaš izravni kontakt

Petar Marković
Petar Marković
Regionalni specijalist i projektni menadžer za svinjogojstvo
+385 (0)91 502 6309
Hrvatska
niojio

Zdrava, učinkovita i puna inovacijske snage – to je trozvuk koji odlikuje naše proizvode. Sano proizvodi jamče našim kupcima pristup učinkovitoj, visokokvalitetnoj stočnoj hrani s hranjivim sastojcima, ugrađeni u individualne koncepte

Kompetentno savjetovanje i analiza Jedinstven Sano koncept stručnog savjetovanja objedinjuje iskustvo i stručno znanje, ali i mnogo više od toga: ovaj koncept predstavlja cjelovit pristup koji obuhvaća sve elemente proizvodnje mlijeka koji,

Sano stoji iza kvalitete na svakoj razini stvaranja nove vrijednosti.Naš proglašen cilj je poboljšanje procesa za zdrav rast poduzeća, od stočne hrane za životinju do čovjeka. Na putu prema tom cilju koračamo dosljedno pomoću dokazanih i