Spezialmast

Kompleks minerala-vitamina-aminokiselina-aktivnih tvari za mesnate tovne svinje brzog rasta

Koristi proizvoda

Najbolja konverzija hrane
Niski gubici
Zdrave tovne svinje
Visoki dnevni prirasti
Visoka težina prasadi pri prodaji
Visoki udio mesa
  • visoki dnevni prirasti > 900 g
  • dobra konverzija hrane <1:2,9
  • visok udio mesa > 56%
  • težina od 100 kg za 5 mjeseci
  • dobro zdravlje, manji gubici
1

Značajke proizvoda

Primjena

Ova vitaminsko-mineralna predsmjesa daje se tovnim svinjama u količini od 3 % dnevnog obroka u predtovu, a 2,5 % u završnom tovu.

Sano jamstvo kvalitete

  • visokovrijedni sastojci
  • sigurnost proizvoda
  • održivost okoliša
  • transparentna kvaliteta

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.